Fasádne markízy

Fasádna markíza

Tento typ markíz dokáže nahradiť exteriérové žalúzie, alebo rolety. Perforovaná látka dokáže efektívne zabrániť prestupu slnečných lúčov do interiéru, ale zároveň z interiéru pekne vidíte čo sa deje vonku vo vašom okolí. Markízy je možné ovládať ručne, ale aj elektricky.

8
9